Bestyrelse


Formand
Elsebeth Kofoed Jensen
Tlf.: 24 84 97 41
Mail: elsebeth.jensen@frederiksbergteater.dk

Næstformand
Flemming Rasmussen
Tlf.: 36 46 74 50
Mobil: 30 46 10 02
Mail: flemming.rasmussen@frederiksbergteater.dk

Kasserer
Kevin Ravn
Tlf.:22 98 50 87
Mail: kevin.ravn@frederiksbergteater.dk

Bestyrelsesmedlem
Torben Thillerup
Tlf.: 53 31 68 64
Mail: torben.thillerup@frederiksbergteater.dk

Bestyrelsesmedlem
Jørgen Holm
Tlf.: 39 56 42 80
Mobil: 26 93 70 32
Mail: jorgen.holm@frederiksbergteater.dk

Bestyrelsesmedlem
Kim Nørby Hansen
Tlf.: 38 19 92 42
Mail: kim.hansen@frederiksbergteater.dk

Bestyrelsesmedlem
Steen Endersen
Tlf.: 21 71 05 31

Mail: steen.endersen@frederiksbergteater.dk

Bestyrelsessuppleant
Charlotte Appelquist Rasmussen
Tlf.:  30 13 69 25
Mail: charlotte.timmermann@frederiksbergteater.dk

Bestyrelsessuppleant
Natasja Mia Yde Rasmussen
Tlf.: 31 20 92 15
Mail: natasja.yde@frederiksbergteater.dk

Foreningsvalgt revisor
Susanne Thillerup
Tlf.: 61 20 41 83
Mail: susanne.thillerup@frederiksbergteater.dk