Børneattester

 Vores krav ang. børneattester instruktører mv.
(
Sådan står der i lovgivningen:
”Stk. 1. Den, som har samleje med et barn under 15 år, straffes med fængsel indtil 8 år”. – Dog kan man ifølge paragraf 223 straffes for sex med en person under 18 år, hvis man står i et autoritetsforhold til den unge – den såkaldte Lærerparagraf:)

Alle med direkte kontakt til vores medlemmer (indtil de fyldte 18 år)
Det gælder alle instruktører og lys, lydfolk, musikere skal en´ gang årligt give os tilladelse til, at indhente børneattest hos politiet, uanset hvilken aldersgruppe de arbejder med i vores forening. 
Øvrige medarbejdere og evt. forældrehjælp ved forestillinger, tager den pågældende ansvarlige instruktør/produktionsleder stilling til.
Det handler ikke om mistro til vores mange frivillige i Frederiksberg Teater, men vi som forening sikre os på den bedst mulige måde, og en´ af sikringsforanstaltningerne det er, indhentning af børneattester.
 
Vores krav børneattester ang. Voksen/unge medlemmer.
Umiddelbart er der ingen lovgivning/krav til foreninger om, at indhente børneattester på voksen/unge medlemmer, men som retningslinje I Frederiksberg Teater vil reglerne gælde alle hold, hvor der er deltagelse af børn/unge/voksne.
Det vil sige, hver gang et hold starter op med en aktivitet med deltagelse af børn/unge/voksne, skal alle voksen/unge (de fyldte 18 år) medlemmer udfylde/og give tilladelse til, vi indhenter en børneattest.
Man kan sige, for voksenmedlemmer er det en slags licens for, at spille teater sammen med børn og unge, uden licens ingen deltagelse i forestillinger hvor der deltager børn/unge.Børneattesterne bliver arkiveret i en mappe på teatret, men kun anført med navn ingen andre data.