Generalforsamling 2019

Kom og vær´ med..... til årets vigtigste begivenhed !

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING.
Onsdag d. 27 marts 2019 – kl. 19.00 – 21.00

Generalforsamlingen er Frederiksberg Teatres øverste organ, hvor vi hvert år genvælger eller vælger evt. nye bestyrelsesmedlemmer. 
Uden bestyrelse kan Frederiksberg Teater ikke fungerer som forening, og vi ønsker at de fleste af posterne i bestyrelsen skal besættes af forældre, til glæde for alle vores børn, unge som voksne på teatret. 
Som bestyrelsesmedlem i Frederiksberg Teater sidder man ikke kun som medlem  for sit eget barn, men for at varetage alles medlemmers interesser både børn, unge som voksnes medlemmer i Frederiksberg Teater.
Vi håber DU som forældre eller som medlem (min. 18 år) vil møde op til denne årlige og vigtige begivenhed, og hører om det der sker i Frederiksberg Teater. 

Dagsorden.
1. Valg af dirigent og referent.
2. Formanden beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse.
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent til næste regnskabsår til godkendelse.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Nuværende bestyrelse på valg:
Elsebeth Kofoed Jensen (Formand). 
Kim Nørby Hansen.(Bestyrelsesmedlem)
Steen Endesen (Bestyrelsesmedlem)
Kevin Ravn (Bestyrelsesmedlem)
Sonja Andersen (Bestyrelsesmedlem)

Nuværende suppleanter på valg:
Charlotte Appelquist Rasmussen samt der er en Ledig plads.

6. Valg af revisor
(nuværende revisor Susanne Thillerup)

7. Indkomne forslag
Skal være bestyrelsen i hænde senest onsdag d. 13 marts 2019)

8. Eventuelt.

Med venlig hilsen og vel mødt
Bestyrelsen.