Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Frederiksberg Teater

Indkaldelse til ordinær generalforsamling på Frederiksberg Teater
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:30

Generalforsamlingen afholdes på Frederiksberg Teater, Finsensvej 139, 2000 Frederiksberg.

Se indkommende forslag til vedtægtsændringer HER 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent til næste regnskabsår til godkendelse
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter til bestyrelsen

Nuværende bestyrelse på valg:
Flemming Rasmussen (næstformand)
Torben Thillerup (bestyrelsesmedlem)
Kim Nørby Hansen (bestyrelsesmedlem)
Jørgen Holm (bestyrelsesmedlem)
Kevin Ravn (bestyrelsesmedlem, kasserer)
Steen Endersen (bestyrelsesmedlem)

Nuværende suppleanter på valg:
Charlotte Appelquist Rasmussen
Natasja Mia Yde Rasmussen
Alle bestyrelsesmedlemmer og suppleanter er villige til at modtage genvalg.

6. Valg af revisor (nuværende revisor Susanne Thillerup)
7. Indkomne forslag (bestyrelsen i hænde senest onsdag den 7. marts 2018)
8. Eventuelt (under dette punkt kan der ikke vedtages noget)

Med venlig hilsen og vel mødt

Bestyrelsen