Instruktører

Rollingerne  – Et teaterhold for de 6 til 9 årige
Instruktør:
dscf8731_charlotte_rasmussen
Charlotte Appelquist Rasmussen
Tlf.:  30 13 69 25
Mail: charlotte.timmermann@frederiksbergteater.dk
 
 
Instruktørassistent:
dscf8751_natasja_rasmussen
Natasja Mia Yde Rasmussen
Tlf.: 31 20 92 15
Mail: natasja.yde@frederiksbergteater.dk
 
Instruktørassistent:
dscf8609_anne_alfredsen
Anne Marie Alfredsen
Tlf.: 22 86 39 17
Mail: anne.alfredsen@frederiksbergteater.dk
Spillopperne – Et teaterhold for de 10 til 13 årige
Instruktør
dscf9546_magnus_bryld
Magnus Bryld Bøye

Tlf.: 29 40 33 03
Mail: magnus.bryld@frederiksbergteater.dk
Instruktørassistent:

Camilla Boye
Tlf.: 28 29 88 87
Mail: 
camilla.boye@frederiksbergteater.dk
Instruktørassistent:

Dorte Venneberg
Tlf.: 50 73 69 21
Mail: dorte.venneberg@frederiksbergteater.dk
Børnemix  – Et teaterhold for de 7 til 13 årige
Instruktør:
dscf8564_michelle_feldborg

Michelle Feldborg Kristensen
Tlf.: 28 90 94 32
Mail: michelle@frederiksbergteater.dk
Instruktør:
dscf8618_sofie_poulsen
Sofie Poulsen

Tlf.: 31 15 62 72
Mail: sofie.poulsen@frederiksbergteater.dk

Produktionsassistent:
dscf8609_anne_alfredsen
Anne Marie Alfredsen

Tlf.: 22 86 39 17
Mail: anne.alfredsen@frederiksbergteater.dk
 
Paletten – Et teaterhold for de 12 til 16 årige
Instruktør:

Morin Reiness
Tlf.: 20 72 55 15
Mail: morin.reiness@frederiksbergteater.dk
Instruktør:

Torben Thillerup
Tlf.: 53 31 68 64
Mail: torben.thillerup@frederiksbergteater.dk
Instruktørassistent:

Rose Himmelstrup Hansen  
Tlf.:
28 94 64 90
Mail: 
rose.hansen@frederiksbergteater.dk
Instruktør (Elev)

Tobias
Freese Pedersen 
Tlf.:
26 22 84 51 
Mail: 
tobias.pedersen@frederiksbergteater.dk
Produktionsleder

Bente Pedersen 
Tlf.:
50 91 01 91 
Mail: 
bente.pedersen@frederiksbergteater.dk
Produktionsassistent

Amanda Høgh
Tlf.: 26 88 03 82
Mail: amanda.hoegh@frederiksbergteater.dk
Kulissen – Et teaterhold for de 12 til 16 årige
Instruktør

Zofia Zelazny
Tlf.: 42 70 44 78
Mail: zofia.zelazny@frederiksbergteater.dk
(Afbud ringes til)
Instruktør

Pernille Ørsted
Tlf.: 26 46 68 46
Mail: pernille.orsted@frederiksbergteater.dk
 Instruktørassistent

Cecilie Work Buhelt
Tlf.: 
Mail: 
cecilie.buhelt@frederiksbergteater.dk


Instruktør (indtil videre)

Gert V. Nielsen
Tlf.: 61 26 64 93
Mail Gert@frederiksbergteater.dk


 
“TeenAct”  – Et teaterhold for de 13 til 19 årige
Instruktør:
dscf8564_michelle_feldborg
Michelle Feldborg Kristensen

Tlf.: 28 90 94 32
Mail: michelle@frederiksbergteater.dk
Instruktør:
dscf8618_sofie_poulsen
Sofie Poulsen

Tlf.: 31 15 62 72
Mail: sofie.poulsen@frederiksbergteater.dk
Instruktør:
dscf8731_charlotte_rasmussen
Charlotte Appelquist Rasmussen
Tlf.:  30 13 69 25
Mail: charlotte.timmermann@frederiksbergteater.dk
Teaterholdet BlinkEt teaterhold for de 17 til 25 årig
Instruktør:

Malene Rysgaard 
Mail: malene.rysgaard@frederiksbergteater.dk
Instruktør:

Cecilie Louise Withagen
Tlf.:
30 50 09 15
Mail: 
cecilie.withagen@frederiksbergteater.dk
Instruktør

Magnus Løvkvist
Tlf.:
20 68 52 76
Mail:
magnus.loevkvist@frederiksbergteater.dk
Skonnerten  – Fra 17 år – Ungdom/voksenhold
Instruktør:
Martin Rasmussen
Tlf.:  40 15 75 02
Mail: martin.rasmussen@frederiksbergteater.dk
Produktionsleder:
dscf8759_lasse-rasmussen
Lasse Kragballe Rasmussen
Tlf.: 24 82 94 44
Mail: lasse.rasmussen@frederiksbergteater.dk
Jurex  – Voksenhold
Instruktør:
dscf8589_torben_thillerup-v2
Torben Thillerup
Tlf.: 53 31 68 64
Mail: torben.thillerup@frederiksbergteater.dk
Instruktør:
dscf8592_finn_jensen-v2
Finn Asbjørn Jensen
Tlf.: 40 40 50 54
Mail: finn.jensen@frederiksbergteater.dk
Freelance instruktører mv. i Frederiksberg Teater
Kan bruges som vikarer og hjælpere ved  instruktionsarbejde m.v.
Instruktør (vikar):
dscf8770_laerke_zachariasen
Lærke Zachariasen
Tlf.:23 67 68 32
Mail: laerke.zachariasen@frederiksbergteater.dk
 
 Koreograf:
dscf8558-tina_christina
Tina Christina Yensen
Tlf.: 53 80 43 90
Mail: tina.christina@frederiksbergteater.dk