Instruktører/ledere mv.

Deltag i et spændende og levende teater og kultur skabende miljø, hvor vi alle brænder for vores aktiviteter, frivillighed og fællesskab i vores forening.
Frederiksberg Teater.

Frederiksberg Teater blev startede i 1988 som den “Lille Grimme Ælling, dem de voksne ikke ville leger med, men i dag har den “lille grimme  ælling” foldet i store vinger ud, og blevet til en stor Svane, som i dag er en af Danmarks største amatørteatre i Danmark, vi arbejder i et hyggeligt, socialt og til tider hektisk teatermiljø, hvor vi alle hjælper hinanden.

For alle vores frivillige medarbejdere er det et krav:
Vi voksne på teatret er rollemodeller for vores mange medlemmer. – Vi skal gå foran og vise vejen. – Vi skal være medvirkende til, at vores medlemmer har en ordentlig omgangstone, tager godt imod nye medlemmer, og når vi er ude på opgaver, at vores medlemmer repræsentere Frederiksberg Teater fra deres bedste side.
Vi kan som voksne ikke stille krav til vores medlemmer uden selv, at opfylde dem.Alle medarbejdere i Frederiksberg Teater uanset i funktion, er frivillige (ulønnet).
Vi er alle med i Frederiksberg Teater, fordi vi synes, det er sjovt, og at vi gennem teatret har et godt netværk.

Instruktører mv. betaler ikke foreningskontingent.

Ser du ikke noget her vi søger, så kontakt os alligevel. Vi søger ofte gode og frivillige instruktører, der vil være med i vores fællesskab.

Under linket om det at være Instruktør/leder i Frederiksberg Teater kan du læse om, hvilken krav vi stiller, og hvad vi kan til byde dig. Bemærk: Vi indhenter altid børneattester på nye frivillige Vi glæder os til, at hører fra dig.Skriv til: gert@frederiksbergteater.dk Eller ring til os: tlf. 38 71 82 85og snak med Gert V. Nielsen Læs brochure: 
Kom og vær med i et levende kultur skabende miljø

Nye instruktører/Produktionsledere. 
Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. 
Selvom vi evt. ikke søger frivillige medarbejdere er du altid velkommen til at skrive til os, og byde dig ind med et eller andet.
F.eks. kan vi altid bruge lys/lydteknikkere og på det områder tager vi også gerne folk i “oplæring”, og på vores værksteder kan vi evt. altid bruge en ekstra hånd.
Men husk det kræver at du sætter tid af, til de opgaver der skal læses i Frederiksberg Teater.
Bemærk alt arbejde i Frederiksbergs Teater er frivilligt (ulønnet) arbejde.
Kontakt: Teaterleder Gert V. Nielsen – Tlf. 61 26 64 93 eller mail: gert@frederiksbergteater.dk


Teaterafdelingen
Til tid og anden søger vi instruktører, produktionsledere/assistenter til Frederiksberg Teater.
Men vi vil gerne med det samme understrege, vi er kun interesseret instruktører/assistenter som vi kan arbejde fremadrettet med gennem flere år, og vi derved får nogle super dygtige instruktører/assistenter. 
Alle er frivillige og ulønnet på vort teater ligesom alle de mange andre medarbejdere på teatret.
Det vi i stedet f.eks. kan tilbyde vores instruktører, er eksterne og interne kurser inden for børne- ungdomsarbejdet, vi vil ligeledes prøve at give vores produktionsledere/assistenter en “uddannelse”, der er så bred som mulig inden for deres område.
Desuden tilbyder vi: Gratis medlemskab af DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed).
Desuden har vi forskellige sociale arrangementer i Frederiksberg Teater såsom Cafeaftener mv.

Men selvom alle er frivillige og ikke får løn for deres arbejde, så forlanger vi alligevel noget af de folk, vi skal arbejde sammen med.
Det handler om ansvarlighed, at tage del i teatrets sociale liv, at aftaler, der indgås de også bliver holdt, at vi møder til tiden, og at vi kan bygge videre på dig som en af vores faste instruktører i vores forening.
Vi voksne på teatret er rollemodeller for vores mange medlemmer og skal gå foran og vise vejen.
Vi kan som voksne ikke stille krav til vores medlemmer uden selv at opfylde dem.

Holdledelsen
Hvert enkelt teaterhold består af en´ holdledelsen af: mindst to instruktører, en produktionsleder, og evt. en produktionsassistent.

Vi ser meget gerne en aldersspredning af vores instruktørstab, så vi ikke kun har unge/ældre. Vi ser det som en mangfoldighed, at vi kan blande de unges livsmod og fandenivoldske kræfter med de lidt ældres livserfaring, det mener vi  giver en stabilitet og en god forening.
Krav ang. Børneattester SE HER


På nuværende tidspunkt søger vi ikke
instruktører/assistenter/produktionsledere.