Instruktører/ledere mv.

Deltag i et spændende og levende teater og kultur skabende miljø, hvor vi alle brænder for vores aktiviteter, frivillighed og fællesskab i vores forening.
Frederiksberg Teater.

Frederiksberg Teater blev startede i 1988 som den “Lille Grimme Ælling, dem de voksne ikke ville leger med, men i dag har den “lille grimme  ælling” foldet i store vinger ud, og blevet til en stor Svane, som i dag er en af Danmarks største amatørteatre i Danmark, vi arbejder i et hyggeligt, socialt og til tider hektisk teatermiljø, hvor vi alle hjælper hinanden.

For alle vores frivillige medarbejdere er det et krav:
Vi voksne på teatret er rollemodeller for vores mange medlemmer. – Vi skal gå foran og vise vejen. – Vi skal være medvirkende til, at vores medlemmer har en ordentlig omgangstone, tager godt imod nye medlemmer, og når vi er ude på opgaver, at vores medlemmer repræsentere Frederiksberg Teater fra deres bedste side.
Vi kan som voksne ikke stille krav til vores medlemmer uden selv, at opfylde dem.Alle medarbejdere i Frederiksberg Teater uanset i funktion, er frivillige (ulønnet).
Vi er alle med i Frederiksberg Teater, fordi vi synes, det er sjovt, og at vi gennem teatret har et godt netværk.

Instruktører mv. betaler ikke foreningskontingent.

Ser du ikke noget her vi søger, så kontakt os alligevel. Vi søger ofte gode og frivillige instruktører, der vil være med i vores fællesskab.

Under linket om det at være Instruktør/leder i Frederiksberg Teater kan du læse om, hvilken krav vi stiller, og hvad vi kan til byde dig. Bemærk: Vi indhenter altid børneattester på nye frivillige Vi glæder os til, at hører fra dig.Skriv til: gert@frederiksbergteater.dk Eller ring til os: tlf. 38 71 82 85og snak med Gert V. Nielsen Læs brochure: 
Kom og vær med i et levende kultur skabende miljø

Nye instruktører/Produktionsledere. 
Du er altid velkommen til at sende os en uopfordret ansøgning. 
Selvom vi evt. ikke søger frivillige medarbejdere er du altid velkommen til at skrive til os, og byde dig ind med et eller andet.
F.eks. kan vi altid bruge lys/lydteknikkere og på det områder tager vi også gerne folk i “oplæring”, og på vores værksteder kan vi evt. altid bruge en ekstra hånd.
Men husk det kræver at du sætter tid af, til de opgaver der skal læses i Frederiksberg Teater.
Bemærk alt arbejde i Frederiksbergs Teater er frivilligt (ulønnet) arbejde.
Kontakt: Teaterleder Gert V. Nielsen – Tlf. 61 26 64 93 eller mail: gert@frederiksbergteater.dk


Teaterafdelingen
Til tid og anden søger vi instruktører, produktionsledere/assistenter til Frederiksberg Teater.
Men vi vil gerne med det samme understrege, vi er kun interesseret instruktører/assistenter som vi kan arbejde fremadrettet med gennem flere år, så vi får nogle dygtige super instruktører/assistenter. 
Alle er frivillige og ulønnet på vort teater ligesom alle de mange andre medarbejdere på teatret.
Det, vi i stedet fx kan tilbyde vores instruktører, er en instruktøruddannelse inden for børne- ungdomsarbejdet. Den tager  et til to år alt efter eget valg og ønske. Vi vil prøve at give vores produktionsledere/assistenter en “uddannelse”, der er så bred som mulig inden for deres område.
Desuden tilbyder vi deltagelse i andre kurser inden for teaterarbejdet mv. og gratis medlemskab af DATS (Landsforeningen for dramatisk virksomhed).
Desuden har vi forskellige sociale arrangementer i Frederiksberg Teater såsom Cafeaftener.

Men selvom alle er frivillige og ikke får løn for deres arbejde, så forlanger vi alligevel noget af de folk, vi skal arbejde sammen med.
Det handler om ansvarlighed, at tage del i teatrets sociale liv, at aftaler, der indgås de også bliver holdt, at vi møder til tiden, og at vi kan bygge videre på dig som en af vores faste instruktører i vores forening.
Vi voksne på teatret er rollemodeller for vores mange medlemmer og skal gå foran og vise vejen.
Vi kan som voksne ikke stille krav til vores medlemmer uden selv at opfylde dem.

Holdledelsen
På hvert enkelt teaterhold består holdledelsen af: mindst to instruktører, en produktionsleder, og evt. en produktionsassistent.

Vi ser meget gerne en aldersspredning af vores instruktørstab, så vi ikke kun har unge/ældre. Vi ser det som en fordel, at vi kan blande de unges livsmod og fandenivoldske kræfter med de lidt ældres livserfaring. Det mener vi  giver en stabilitet og en god forening.
Krav ang. Børneattester SE HER

Instruktørassistent til “Kulissen”.
Vil du deltage i et spændende og til tider hektisk teater miljø, i et af Danmarks største amatørteatre, hvor vi vægter det sociale liv højt!, så er det måske dig der skal være instruktørassistent for et ungdomshold på Frederiksberg Teater.

Kulissen er et af Frederiksberg Teaters ungdomshold , hvor aldersgruppen er fra 12 år til 16 år, et yderst vel fungerende teaterhold.
Du kommer til at arbejde i et team på teaterholdet “Kulissen”, er et dejligt velfungerende teaterhold for børn/unge mellem 12 og 16 år, og hvor I tilrettelægger den ugentlige øvegang, evt. weekend øvning op til en forestilling,  andre aktiviteter på teaterholdet og I finder egnede forestillinger til teaterholdet, eller I selv skrive teaterstykkerne.
Vi ser også gerne ældre M/K´er ansøger til jobbet.

Fast øvedag for teaterholdet er: torsdag kl. 19.00 – 21.00. .

Vores krav til dig:
Du er min 25 år. (Se nederst på siden ang. vores krav om alder).
Du kan dansk både i tale og skrift.
Du er til at stole på, og indgået aftaler/deadline de overholdes.
Kan tage medansvar for teaterholdet.
Deltagelses i holdledelsesmøder for det samlet teater.
Deltagelse i teatret årlige visionsdag (Altid sidste lørdag i august måned)
Aktiv deltagelse i teatrets øvrige virke.
Brug af PC på brugerniveau.
Du kan arbejde selvstændigt.
Du kan samarbejde med mange forskellige mennesker.

Vi kan tilbyde:
Deltagelse i et af Danmarks største amatørteatre, for børn, unge og voksne.
Deltagelse i kurser inden for de områder du arbejder med på teatret.
(Vi afholder selv interne kurser, der løbende bliver afviklet i løbet af året i Frederiksberg Teater regi, samt eksterne kurser i samarbejde med DATS (Dansk Amatør Teater Samvirke mv.)
Deltagelse i socialt samvær med mange forskellige mennesker, frivillige og vores medlemmer.
(Bl.a. vores cafeaftner der bliver afholdt 3 til 4 gange om året).
Et godt socialt fællesskab hvor vi hjælper og støtter hinanden.
Efter et år som frivillig medarbejder/instruktør kan du få en udtalelse
fra vort teater, som du kan gøre brug af ved ansøgninger til uddannelsesinstitutioner i erhvervs- og jobmæssig øjemed.

Vi gør opmærksom på:
Alt arbejde i Frederiksberg Teater er frivilligt (ulønnet), og
Vi satser på folk, vi kan arbejde fremadrettet med og vi ser dig som en del af fremtiden på vort teater.
Hvis det lyder som noget for dig, så send os en ansøgning
Vi besvare kun ansøgninger på dansk.

Ang. alder:
Skyldes vores min alderskrav, dels at man skal have myndighedsalderen, og der skal være en hvis aldersmæssig afstand mellem vores medlemmer, og vores medarbejdere der har med medlemmerne at gøre.
Derfor er alderskravet for vores børnehold min 18 år og ungdom/voksen 25 år.

Hvis det lyder som noget for dig, så send os en ansøgning til: Teaterleder Gert V. Nielsen – Tlf.61 26 64 93 eller mail: gert@frederiksbergteater.dk