Medarbejdersiden

En side for alle frivillige medarbejdere i Frederiksberg Teater – men andre har selvfølgelig også lov til, at se med …


Husk: Som frivillig medarbejder i Frederiksberg Teater
Du har som medarbejder i Frederiksberg Teater et ligeså stort ansvar for, at holde dig informeret om møder og fælles aktiviteter i Frederiksberg Teater, som den der skal videregive dem . – En informationskæde går begge veje..

Kontortid:
Normal kontortid er: tirsdag kl.18.00-20.00.
Dorthe Jensen  og Gert V. Nielsen vil være tilstede.
Vores regnskabsmedarbejder Lisbeth Lundqvist vil være på kontoret efter aftale om tirsdagen.

Er der evt. ændring, aflysning af kontortiden fx på grund af møder mv., bliver det anført her på siden.

Kære frivillige medarbejdere
Denne side er for alle frivillige medarbejdere på Frederiksberg Teater.
Her vil du kunne holde dig informeret om holdledelsesmøder, bestyrelsesmøder, cafeaftner mv. Desuden vil der ligge forskellige skemaer til brug ved arbejdet med dit teaterhold, samt regler/love mv. i PDF format.

Vi strammer op omkring instruktørmøderne, da vi føler at nogen nedprioriterer dem. Vi (ledelsen) føler, at der er mange informationer/punkter, der er vigtige på møderne, og som alle bør informeres om.

Så fremover er der mødepligt for samtlige instruktører/produktionsledere/assistenter. Er man syg eller på job, kan man selvfølgelig ikke komme. Har man øvedag, skal mindst en instruktør/produktionsleder deltage, og  kan det ikke lade sig gøre, skal den almindelige øvedag aflyses.
Det handler om, at vi kan ikke kan forlange af vores medlemmer, de skal møde frem til øvedag, hvis vi ikke vi selv kan opfylde de krav, vi stiller til vores medlemmer, og kravet ang. fremmøde til holdledelsesmøderne står i alle vores jobannoncer. Det handler om at acceptere det arbejde, ledelsen og andre på teatret udfører, og det kan ikke komme bag på nogen, at der er møde, da disse møder bliver planlagt for et år af gangen.

Planlagte arbejdsfredage
Ingen.

Planlagte holdledelsesmøder i 2018/2019.
(Alle møder starter kl. 19.00 og påregnes at slutte kl.21.30).
Der er mødepligt for samtlige instruktører/produktionsledere/assistenter. Er man syg eller på job, kan man selvfølgelig ikke komme. Har man øvedag, skal mindst en instruktør/produktionsleder deltage, og  kan det ikke lade sig gøre, skal den almindelige øvedag aflyses
.

Tirsdag D. 11. september (Kaffebrygning/indkøb): Rollingerne.
Onsdag D. 16. januar (Kaffebrygning/indkøb): Paletten.

Jubilæumsmøde
Tirsdag den 14. april kl.19.00.

Generalforsamling 2019
??????

Planlagte bestyrelsesmøder – 2018
Mandag den 
– Kl.19.30. 


Planlagte Cafeaftner 2017

Onsdag d. 29. september Cafeaften
Denne aften starter i Big Bowl Valby, hvor vi bowler i 2 timer og drikke en øl.
Alt sammen på teatrets regning.
Vi leje et antal baner alt efter hvor mange vi bliver og laver lidt konkurrence ud af det.
Tilmelding til michelle@frederiksbergteater.dk

Hilsen
Michelle, Sofie og Lotte
Festudvalget


Visionsdag 2017

????

Planlagte interne kurser 2017
Der bliver et sminkekursus i foråret
Kurset bliver både for instruktører og for vores ungdomsmedlemmer fra 12 år.
(Nærmere besked tilgår)

Frederiksberg Dage 2018
Blink stiller op med en lille forestilling – Charlotte Den Lyserøde prinsesse på familie dagen i Lindvangsparken. 

Skemaer/informationer til brug i arbejdet i Frederiksberg Teater.


Ferieskemaer
(Skolerne på Frederiksberg)
Ferieskema 2016 / 2017 (Skolerne på Frederiksberg)
Ferieskema 2017 / 2018 (Skolerne på Frederiksberg)
 

Om Frederiksberg Teater
Powerpoint fra Informationskursus for instruktører og produktion:
Kræver man har PowerPoint på sin computer
 HENT HER

Skemaer/brochure til brug ved forestillinger.
Instruktørliste: En brochure som hjælp til, hvad du skal huske ved forestillinger.  

Da de her på siden er lavet i PDF format, kan du ikke skrive direkte i dem, men i jeres holdmapper på instruktørcomputeren ligger de i Word-format og kan udfyldes direkte, Husk opret en mappe, hvor du kan gemme skemaerne i, og gem dem efterfølgende som: GEM SOM 
Budget skema til bestyrelsen: skema bruges til, hvis jeres forestillings teaterholdes rådighedsbeløb og udgifter overstiger 6.000,- kr. Alle forestillinger, der overstiger 6.000,- kr.  i beløb, skal godkendes af bestyrelsen.  
Slut afregningsskema: Bruges ved afregning af forestillingen til kassereren – Afregning skal foregå senest 14 dage efter forestillingens afslutning.  
Afregningsskema barsalg: Bruges ved afregning af barsalg til kassereren – Afregning skal foregå senest 14 dage efter forestillingens afslutning.  
Billetsalg nettet: Vejledning i billetsalg på nettet.  
Aktivitetsskema til brug for DATS (Efter endt forestilling/arrangement).
Aktivitetsskema DATS
Skemaet er et aktivitetsskema til DATS, og skal udfyldes efter endt forestilling/arrangement.
Efter afslutning af forestilling/arrangement. lægges det (udfyldt stand) i Dorthes brevbakke, hvorefter administrationen sende det til DATS en gang årligt.
Alle der er involveret i forestillingen lige fra den der brygger kaffe, til sminkning og forældre der hjælper til.
 

[/mp_span]

[/mp_row]