Velkommen til Frederiksberg Teater

Seniorteatergruppe søger nye medlemmer

Seniorteatergruppen ”Seniorbanden” søger efterlønsmodtagere og pensionister, der har lyst at spille teater på f.eks. aktivitetssteder, pensionistklubber, plejehjem, seniorhøjskoler.

 

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

            Torsdag d. 19. marts 2020 kl. 19.00

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Formandens beretning
  3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til godkendelse
  4. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent for det følgende kalenderår til godkendelse
  5. Indkomne forslag til behandling og evt. afstemning (Skal være bestyrelsen i hænde senest 5. marts 2020)
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt suppleanter der er på valg det pågældende år

Nuværende bestyrelse på valg:

Torben Thillerup

 Nuværende suppleanter på valg:

Charlotte Appelquist Rasmussen

Thomas Martin Skjødt

  

  1. Valg af revisor (nuværende revisor Susanne Thillerup)
  2. Eventuelt

Med venlig hilsen og vel mødt

Bestyrelsen