Visioner på Frederiksberg Teater

 

Visioner

Når vi arbejder på Frederiksberg teater, er det med en foreningsånd, der kræver samarbejde, empati og forståelse for andre. En forståelse af at lære at kunne sætte grænser om egen person og identitet. Der er en forståelse af, at vi er gensidige afhængige af hinanden og idet ligger, at have tillid til hinanden.

Vi arbejder med dannelse, livsduelighed, rummelighed og robusthed – ”Life Skills.”. Begreber der er betydningsfulde for at kunne danne det hele menneske, og kunne give både børn, unge og voksne en følelse af, at være en del af et større fælleskab.

Vi arbejder på at ruste medlemmerne til at kunne rejse sig igen efter ”stormvejr” og modstå pres og håndtere følelser.

Vores forening er et særligt sted at være, både for vores medlemmer, men i den grad også for vores frivillige.

Vores visioner bliver hele tiden finpudset og justeret, både efter det omkringliggende samfunds normer og rammer, og af alle de forskellige mennesker, der er en del af foreningen og dermed er med til at skabe Frederiksberg Teaters ånd.