Bestyrelsen 2021

Bestyrelsen er den øverste myndighed på Frederiksberg Teater, har du spørgsmål eller andet relevant ,er du velkommen til at skrive til info@frederiksbergteater.dk

Efter generalforsamlingen 1 september 2020 blev følgende valgt til at sidde i Frederiksberg Teaters bestyrelse.

Formand : Elsebeth Kofoed Jensen ( spiller på Jurex)

Næstformand : Torben Thillerup ( spiller på Jurex)

Kasserer: Jesper Austad

Bestyrelsesmedlemmer

Charlotte Timmermann (Instruktør på Rollingerne)

Magnus Løvkvist (Instruktør på Blink)

Tobias Freese Pedersen (Instruktør på Paletten)

Steen Endersen

Suppleant

Kenneth Skytte (lyd og lys )