Bestyrelsen 2023

Bestyrelsen er den øverste myndighed på Frederiksberg Teater. Har du spørgsmål eller andet relevant ,er du velkommen til at skrive til info@frederiksbergteater.dk

Efter generalforsamlingen 23-2 2023  blev følgende valgt til at sidde i Frederiksberg Teaters bestyrelse:

Formand :

Lasse Kragballe Rasmussen (Holdleder på Skonnerten)

Næstformand

Kenneth Skytte (Lys og lyd)

 Kasser 

Jesper Austad

Bestyrelsesmedlemmer

Sofie Poulsen (Instruktør på Teen Act)

Charlotte Rasmussen (Instruktør på Rollingerne)

Steen Endersen  

Tobias Freese Pedersen (Instruktør på Paletten og Rollingerne)

Suppleant 

Villads Remvoldt (Instruktør på Børnemix)

Revisor

Susanne Thillerup (Skuespiller på Jurex)