Bestyrelsen 2022

Bestyrelsen er den øverste myndighed på Frederiksberg Teater, har du spørgsmål eller andet relevant ,er du velkommen til at skrive til info@frederiksbergteater.dk

Efter generalforsamlingen 28-2 2022 blev følgende valgt til at sidde i Frederiksberg Teaters bestyrelse.

Formand : Lasse Kragballe Rasmussen (holdleder på Skonnerten)

Næstformand : Magnus Løvkvist

Kasserer: Jesper Austad

Bestyrelsesmedlemmer:

Charlotte Timmermann (Instruktør på Rollingerne)

Tobias Freese Pedersen (Instruktør på Paletten)

Steen Endersen (Sidder i folkeoplysningen)

Kenneth Skytte (Lys og lyd)

Suppleanter:

Sofie Poulsen (Instruktør på Teen Act)

Villads Remvold (medinstruktør på Børnemix)