Den Sure Voksne – De Forkælede Børn

Sangen I lytter til her på siden er sangen: En der vil lege med mig (Med fuldt orkester på)

Musik/Sanggruppen ” Den Sure Voksne – De Forkælede Børn”
Er en lukke gruppe, forstået på den måde, at gruppen består af 5 børn, og kun når en af børnene stopper vil der kunne åbnes op for et evt. nyt medlem. typisk vil dette være i starten af januar måned, da børnene forpligter sig for et år af gangen. (Fra 1. januar til 31. december). .  

Denne side er en medlemside for Musik/Sanggruppen "Den Sure Voksne - De Forkælede Børn"

Forord redigeret: 16/3-2019. Vi byder velkommen til: Mathilde og Alfrida samt Dan der nu er guitarrist på (El-Guitar), samt skal spille klaver og keyboard. Vi vil i den kommende tid komme til at bruge vores rytmeinstrumenter meget mere end hidtil, og som skal være en del af vores optræden, ligeså vel der skal ske noget mere på scenen når vi optræder, hvor der skal være mere bevægelse når vi er på scenen. Øve weekender Som hovedregel har vi to øve-weekender om året og her vil vi gerne henstille at I som forældre vægter disse øve weekender, dels kan vi ikke bare sætte en ekstra weekend ind, da teatre normalt er fuldt booket. Og det er vigtigt vi kan komme op fra øverummet og øve i salen hvor der er plads, og kan prøve vores optræden af inden vi skal ud og optræde for et publikum. I som forældre skal forstå det er ikke nok at det enkelt barn kan sine sange, eller det man skal sige når sangene skal præsenteres. Vi skal kunne agerer sammen på scenen, som om vi aldrig har lavet andet i vores liv. Personligt bruger jeg meget tid på at planlægge en´ øveweekend, hvad der er behov for at indøve, som vi ikke kan i øvelokalet. Plus at vi stiller alt udstyr op om fredagen fra øve rummet til salen, så alt er klart når børnene kommer om lørdagen. Når lærdagens øvning er slut og børnene er gået hjem, kigger jeg så på hvad vi har nået, og hvad vi skal øve igennem om søndagen, så vi voksne bruger rigtig meget tid på øve weekenderne med planlægning, og prøver at gøre dem så hyggelige som det er os muligt. Øve dagen om torsdagen bruger vi mere og mere som et musikværksted, hvor vi går ned i de enkelte sange, og finder ud af sammen, hvilken rytmeinstrumenter der lyder godt på de enkelte sange, og børnene kommer med deres ideer, og måske ændre vi på rækkefølgen af vores sangprogram, det er lidt af et puslespil. Den store forskel fra at optræde på f.eks. fritidshjemmet, der optræder børnene for nogle de kender og familien klapper altid, når vi tager ud og optræder, så er publikum børn og voksne der ikke kender os og jeres børn, og publikum forventer noget mere af os, når vi står på scenen og optræder. Jeg glæder mig til sammen med Anne og Dan, at arbejder videre med jeres børn, for der er virkelig muligheder og krummer i jeres børn. Hilsen Gert