Den Sure Voksne – De Forkælede Børn

Musik/Sanggruppen ” Den Sure Voksne – De Forkælede Børn”
Gruppen er en lukket forstået på den måde, at gruppen består af 6 børn, og kun når en af børnene stopper, vil der kunne åbnes for et nyt medlem. Typisk vil dette være i starten af august måned, da børnene forpligter sig for et år af gangen. (Fra august til juli måned).  
Klik nederst på siden for at hører sangen “En der vil lege med mig”.  

NYHED !

Billedsiden er nu blevet udvidet med videoer. 

Holdsider (Klik på siderne)

Denne side er en medlemside for Musik/Sanggruppen "Den Sure Voksne - De Forkælede Børn"

Opdateret: 5. januar. Velkommen ind i det nye år 2020. Vort musikrum som vi skal tage i brug, er blevet indrettet, vi har malet det, og sat hylder og højtalere op på væggen, samt sat hylder op, og har optimeret musikrummet, så vi får så meget gulvplads som muligt. Vi skal i år foresætte det gode arbejde vi er i gang med og vi har virkelig fået en god gruppe af børn som sangere og musikere. Dette gode arbejde skal vi forsat styrke, så vi kan gå ud og give nogle gode optræder i det år vi kommer ind i. Vi kan forsat bruge et par børn mere. Vi skal lære nogle nye sange og til vores juleoptræden skal vi ligeledes opfører et lille teaterstykker. Hilsen Gert

Fødselsdage

9. januar - Lucia bliver 8. år.

Afspil video