Informations side for nye forældre og børn i “Den Sure Voksne – De Forkælede Børn”

Kontakt :

Gruppens leder: Gert V. Nielsen – Tlf. 61 26 64 93 eller mail: gert@frederiksbergteater.dk

Vi forventer I som forældre har læst nedenstående inden I kontakter os evt. optagelse af jeres barn i gruppen “Den Sure Voksne – De Forkælede Børn”.   

Hvem er vi

Musik/Sanggruppen "Den Sure Voksne - De Forkælede Børn" er en del af amatør teatret Frederiksberg  Teater som har hovedsæde på Finsensvej 139 - 2000 Frederiksberg  Musik/Sanggruppen består af fem voksne musikere henholdsvis på Trommer, Bas, to Guitarister, en´ klaver/Keyboard mand desuden består gruppen normalt af seks til syv børn i alderen 9 år til ca. 12 år,  i forgrunden på sang og Percussion som: Conga trommer, Tamburin, Maracas, Claves mv. Vi lærer børnene at synge og bruge deres stemmer rigtig, samt brugen af rytmeinstrumenter. Det er de voksne der ud vælger hvilke børn der skal spille på rytmeinstrumenter, og det handler om, at det ikke er nemt både at skulle synge og spille på et instrument samtidig. Bo og Gert er henholdsvis uddannet musiklærer, og rytmikpædagog, med mange års erfaring med børn og unge.  Musik/Sanggruppen "Den Sure Voksne - De Forkælede Børn" Er det man kalder for en koncept gruppe, på scenen optræder vi som en slags opdragende skole med børnene som eleverne i uniformer, og de voksne som henholdsvis rektor og forskellige rolle type (lærer), dem som er lidt søde og så er dem der synes at børnene skal opdrages efter dem gamle skole.  Kontingentet er: 650,00 kr. per halvår.

Øvetid - Øve sted - Afbud ved sygdom.

Øvetid: Fra kl.17.00 til kl.19.00. . 
Vores primære øvested er bunkeren på Peter Bangs Vej foran  Lindevangs Kirken på pladsen. 
Der er mødepligt (Er man syg kan man selvfølgelig ikke komme) 
Det samme gør sig gældende på vores alm. øvedage. 
Som et forsøg: Inviterer vi forældrene ind det sidste kvarter af øvedagen. Men det er her vigtigt i står nede på trappen til bunkeren 18.45 så vi kan lukke jer samlet ind, da gitterdøren skal være lukket for uvedkommende.  

Afbud ringes til: Gert på tlf. 61 26 64 93 inden kl.16.00.    

Weenkend øvning: Her øver vi hos Musikforening START: Bernhard Bangs Allé 43 – 2000 Frederiksberg vi har som reglen to til tre øve weekender om året, og der er mødepligt.
(Er man syg kan man selvfølgelig ikke komme) 
– Men husk afbud.    

Optræden:

Optræden: Normalt har vi ca. 10 optrædener på årsbasis, og der er mødepligt til disse arrangementer, da vi er kontraktlig bundet af arrangørerne  ligesom alle andre band. 

Hvor optræder vi: Vi optræder mange forskellige steder det kan være butikscentre, byfester, firmaarrangementer, festivaller mv. 

Turbus: Som reglen kører vi en turbus når vi skal ud og optræde, så vi samlet ankommer til stedet og kører hjem igen samlet. Det gør vi grundet det sociale i gruppen som vi vægter højt, og vi kan tale om det vi har oplevet, og evt. få samlet op noget, som vi skal have rettet op på.  

Vores krav ang. øvedage / Øve weekender.

De krav vi stiller til børnene ved øvedage og weekender, de kan måske virke lidt hårde som f.eks. mødepligt , men vi voksne er nu ganske søde og rare, og til at tale med. 
Men I som forældre skal vide at disse krav er nødvendige, dels tager det lang tid for os at tilrettelægge et sådan program for en øve weekend, hvor vi skal finde ud af hvad skal vi nå på de pågældende dage, og mangler der et barn, så får vi ikke det ud af den enkelte øvedage, som vi gerne vil, og reelt så kan vi starte forfra, da vi ikke får givet en samlet indlæring af f.eks. en sang, hvordan vi skal agerer på scenen o.s.v. 

8

Det at stå på en scene

Alle børn har sikkert optrådt i børnehaven, i SFO´en mv. 
Men en ting er at stå på en scene hvor det er far og mor, og familien der er publikum og altid vil klappe af jeres barn og de øvrige kammerater.  
Men når vi er ude og optræde, så står vi overfor et fremmed publikum som ikke kender jeres børn, og stiller nogle helt andre krav til os og vores optræden, det skal se professionelt ud, og vi skal alle hver især vide hvad vi skal på de enkelt numre når vi står på scenen, at vi husker at smile, spiller lidt skuespil, hele tiden sørge for at der er gang i den, og få publikum med som en del af vores optræden. 
Derfor stiller vi de krav vi gør, og lærer børnene at agerer på scenen, det er trods alt jeres børn der er i front på scenen og som skal yde det bedste, og det skal nærmest se ud som om de aldrig har lavet andet. 
Vi skal ha´ en fest på scenen, og den fest skal ud til publikum, og VI – Børn og voksne kan spille op til hinanden på scenen. 
Så når vi holder øvedage, øve weekender så er det her vi bl.a. laver fejl og retter vores optræden til. 

Vigtigt som forældre

Det er vigtigt I som forældre hjælper jeres børn med indøvning af sangteksterne, og det er vigtig i får jeres børn afsted til øvedage/weekender mv. nogle dage kan det være svært at komme ud af døren, for det er ikke altid det er lige sjovt at stå og øve de samme sange op til flere gange. 
Vi har erfaring med hjælper I som forældre ikke til, så mister børnene som reglen også hurtigt interessen.  

Forældre hjælp.

Vi vil meget gerne have hjælp af jer forældre til f.eks. når vi skal ud og optræde med at pakke bussen med gear og hvad vi ellers skal have med på tur, og det samme gælder når vi kommer hjem fra tur, hvor vi som reglen er trætte og gerne vil hjem, og her kan I hjælpe til at få gear mv. tilbage i bunkeren. 

Vores uniformer: Efter optræden vil børnene få deres uniform med hjem til vask og leveres tilbage igen, så uniformen er klar til brug. 

Har i spørgsmål så spørg! 

Indtjening på vores optræden

De penge vi tjerner ind på vores optræden, går til Frederiksberg Teaters videre arbejde + Vi også har nogle omkostninger når vi tager ud og optræder som f.eks. Turnebus, mad mv. Alle musikere og evt. teknikere mv. frivillige (ulønnet)i Frederiksberg Teater. udover det så har vi nogle udgifter, og hvert år har vt nogle investeringer på anlæg mv. til Musik/Sanggruppen "Den Sure Voksne - De Forkælede Børn". Alene i øve bunkeren har vi stående for rundt regnet for lidt over 1000.00,- kr. i udstyr som også skal holdes vedlige.