Informations side for nye forældre og børn i “Den Sure Voksne – De Forkælede Børn”

Nederst på siden kan i se og høre en musikvideo, fra et af vores job.

Kontakt :

Gruppens leder: Gert V. Nielsen – Tlf. 61 26 64 93 eller mail: gert@frederiksbergteater.dk

Vi forventer I som forældre har læst nedenstående inden I kontakter os om evt. optagelse af jeres barn i gruppen “Den Sure Voksne – De Forkælede Børn”.   

Hvem vi er

Musik/Sanggruppen "Den Sure Voksne - De Forkælede Børn" er en del af amatørteatret Frederiksberg  Teater, som har hovedsæde på Finsensvej 139 - 2000 Frederiksberg  Musik/Sanggruppen består af fem voksne musikere henholdsvis på trommer, bas, to guitarister, en klaver/Keyboard-mand. Desuden består gruppen normalt af seks til syv børn i alderen ca. 9 år til ca. 12 år i forgrunden på sang og percussion såsom congatrommer, tamburin, maracas, claves. Vi lærer børnene at synge, bruge deres stemmer rigtigt og bruge rytmeinstrumenter. Det er de voksne, der bestemmer, hvilke børn der skal spille på rytmeinstrumenter, og det handler om, at det ikke er nemt både at skulle synge og spille på et instrument samtidigt. Bo og Gert er henholdsvis uddannet musiklærer og rytmikpædagog med mange års erfaring med børn og unge. Musik/Sanggruppen "Den Sure Voksne - De Forkælede Børn" er det, man kalder for en konceptgruppe. På scenen optræder vi som en slags opdragende skole med børnene som eleverne i uniformer. De voksne er henholdsvis rektor og forskellige rolletyper (lærer): Nogle er lidt søde, og nogle synes, at børnene skal opdrages efter den gamle skole.  Det udstyr, vi bruger, er professionelt, og vi lærer børnene at passe på tingene og tage ansvar for vores gear. Alene de mikrofoner, børnene bruger, har en værdi af 1.500 kr. stykket. Alt vores udstyr er valgt udfra, at det skal være rimelig nemt og hurtigt at stille op, når vi kommer ud på spillestedet. Børnene sætter selv deres mikrofoner op og slutter det til anlægget.

Øvetid - Øve sted - Afbud ved sygdom.

Øvetid: Fra kl.17.00 til kl.19.00. . 
Vores primære øvested er Frederiksberg Teater – Finsensvej 139 – 2000 Frederiksberg. 
Der er mødepligt (Er man syg kan man selvfølgelig ikke komme).

Som et forsøg inviterer vi forældrene ind det sidste kvarter af øvedagen. Men det er her vigtigt, at I står nede på trappen til øvelokalet 18.45, så vi kan lukke jer samlet ind, så vi ikke bliver forstyrret unødigt. 

Weenkend øvning: Vil være Frederiksberg Teater – Finsensvej 139 – 2000 Frederiksberg, hvis andet ikke er anført. 
Vi har som regel to til tre øveweekender om året, og der er mødepligt.
(Er man syg kan man selvfølgelig ikke komme).
– Men husk afbud. 
På øveweekender invitere vi ligeledes vores forældre indenfor den sidste time om søndagen. Her øve vi normalt i teatersalen.    

Afbud ringes til: Gert på tlf. 61 26 64 93 inden kl.16.00.

Vores krav ang. øvedage / Øve weekender.

De krav, vi stiller til børnene ved øvedage og weekender, kan måske virke lidt hårde som f.eks. mødepligten , men vi voksne er nu ganske søde og rare og til at tale med. 
Men I som forældre skal vide og forstå, at disse krav er nødvendige. Dels tager det lang tid for os at tilrettelægge et  program for en øveweekend, hvor vi skal finde ud af, hvad skal vi nå på de pågældende dage. Mangler der et barn, får vi ikke det ud af den enkelte øvedag, som vi gerne vil, og reelt kan vi så starte forfra, da vi ikke får givet en samlet indlæring af f.eks. en sang, hvordan vi skal agerer på scenen o.s.v. 

Det at stå på en scene

Alle børn har sikkert optrådt i børnehaven, i SFO´en mv. 
Men en ting er at stå på en scene, hvor det er far og mor, familien, der er publikum og altid vil klappe af jeres børn og de øvrige kammerater.  
En anden ting er når vi er ude og optræde, hvor vi står over for et fremmed publikum, som ikke kender jeres børn, og som stiller nogle helt andre krav til os og vores optræden. Det skal se professionelt ud, og vi skal alle hver især vide, hvad vi skal i de enkelte numre, når vi står på scenen.  Vi skal huske at smile, spille lidt skuespil, hele tiden sørge for, at der er gang i den, og få publikum med som en del af vores optræden. 
Derfor stiller vi de krav, vi gør, og lærer børnene at agere på scenen. Det er trods alt jeres børn, der er i front på scenen, og vi skal alle yde det bedste,. Det skal nærmest se ud, som om vi aldrig har lavet andet. 
Vi skal ha´ en fest på scenen, og den fest skal ud til publikum, og VI – Børn og voksne skal kunne spille op til hinanden på scenen, og være en samlet enhed. 
Så når vi holder øvedage, øve weekender så er det her vi bl.a. laver fejl, retter vores optræden til, prøver nye ideer af, og hygger os sammen.   

Optræden

Optræden: Normalt har vi ca. 10 optrædender på årsbasis, og der er mødepligt til disse arrangementer, da vi er kontraktlig bundet af arrangørerne  ligesom alle andre bands. 

Hvor optræder vi: Vi optræder mange forskellige steder. Det kan være butikscentre, byfester, firmaarrangementer, festivaller, gårdfester mv. 

Turbus: Som reglen kører vi i turbus, når vi skal ud og optræde, så vi samlet ankommer til stedet og kører hjem igen samlet. Det gør vi grundet det sociale i gruppen, som vi vægter højt, og vi kan så tale om det, vi har oplevet og evt. få samlet op på noget, som vi efterfølgende skal have rettet op på.  

Frb Teater_20191027_Sure voksne_DSCF8650_LRjust

Vigtigt som forældre

Det er vigtigt, at I som forældre hjælper jeres børn med indøvning af sangteksterne, og det er vigtigt, at I får jeres børn afsted til øvedage/weekender mv. . Nogle dage kan det være svært at komme ud af døren, for det er ikke altid det er lige sjovt at stå og øve de samme sange op til flere gange. 
Vi har erfaring med, at hvis I som forældre ikke hjælper til, så mister børnene som regel også hurtigt interessen.  

Forældre hjælp

Vi vil meget gerne have hjælp af jer forældre, f.eks. når vi skal ud og optræde med at pakke bussen med gear og hvad vi ellers skal have med på tur. Det samme gælder, når vi kommer hjem fra tur, hvor vi som reglen er trætte og gerne vil hjem. Her kan I hjælpe til at få gear mv. tilbage i bunkeren. 

Vores uniformer: Efter optræden vil børnene få deres uniform med hjem til vask og skal levere den tilbage igen, så den er klar til brug. 

Har i spørgsmål, så spørg! 

Kontingent

Kontingent udgør 650,00 kr. per halvår. 

Indtjening på vores optræden

De penge, vi tjener ind på vores optræden, går til Frederiksberg Teaters videre arbejde. Vi har også nogle omkostninger, når vi tager ud og optræder som f.eks. til turnébus og mad. Alle musikere, teknikere mv. er frivillige (ulønnet) i Frederiksberg Teater. Udover det har vi nogle udgifter, og hvert år sker der investeringer i anlæg mv. til Musik/Sanggruppen "Den Sure Voksne - De Forkælede Børn". Alene i øvebunkeren har vi stående for rundt regnet for lidt over 100.000,- kr. i udstyr, som også skal holdes vedlige.