Medarbejdersiden

En side for alle frivillige medarbejdere i Frederiksberg Teater

Frivillig medarbejder i Frederiksberg Teater
Du har som medarbejder i Frederiksberg Teater et lige så stort ansvar for at holde dig informeret om møder og fælles aktiviteter i Frederiksberg Teater som den, der skal videregive dem  – En informations-kæde går begge veje.

Kontortid:​

Normal kontortid er: onsdag kl.18.00-20.00. Dorthe Jensen, Lisette Torp, vores kasserer Sonja Andersen og teaterleder Gert V. Nielsen vil være til stede. Sker der ændring eller aflysning af kontortiden fx på grund af møder mv., bliver det oplyst her på siden.

Generalforsamling

2020 ? 

Planlagte arbejdsdage

Mandag 17. juni kl.18.00. Vi skal have ryddet op, så vi er klar til efter sommerferien. Der bliver bestilt en container til det, vi skal have smidt ud.

Planlagte holdledelsesmøder i 2019 og 2020

Alle møder starter kl. 19.00 og påregnes at slutte kl. 21.30. Der er mødepligt for samtlige instruktører, produktionsledere og assistenter. Er man syg eller på job, kan man selvfølgelig ikke komme. Har man øvedag, skal mindst en instruktør eller en produktionsleder deltage, og kan det ikke lade sig gøre, skal den almindelige øvedag aflyses. Mandag d. 7. oktober 2019: Sidste Akt står for godt til ganen, kaffebrygning og bordopsætning. Tirsdag d. 14. januar 2020: Den Sure voksne - De Forkælede Børn står for godt til ganen, kaffebrygning og bordopsætning.

Planlagte bestyrelsesmøder 2019

Onsdag den 18. september Kl.19.30

Udvalgsmøder

Forsikringsudvalg:
Udvalgsmedlemmer: Torben, Jesper, Steen og Gert. 
Der er møde onsdag den 29. maj kl. 19.00 på teatret

Planlagte Cafeaftener 2018

Der er ingen planlagte cafeaftener.

Visiondag 2019

Lørdag den 31. august 2019 kl.10.00. Visiondagen bliver lidt anderledes end i de tidligere år, idet vi markerer et leder skifte i Frederiksberg Teater, hvor der bliver en reception for alle vores medlemmer og samarbejdspartnere. Vi forventer, at alle frivillige er med til at hjælpe på denne dag. Om aftenen hygger vi os i samlet flok. Helt hvad der skal ske, oplyses senere. Klik på billedet for at se udsendte brev til alle frivillige.

Planlagte interne kurser 2018

Gert arbejder på evt. at udbyde et scenografkursus. Han tror på, at sådant kursus kunne være til stor hjælp for mange frivillige til at tænke ud af boksen, når det handler om at lave scenografi til sine forestillinger. Men det kommer an på, hvordan interessen er!

Frederiksberg Dage 2020

Om Frederiksberg Teater

Skemaer og brochure til brug ved forestillinger