Præsentation af vores nye logo

Opdateret 1. august 2016
Præsentation af vores nye logo

Det at udarbejde et nyt logo til Frederiksberg Teater, det har været længe undervejs, og med mange diskussioner, da det er et emne med mange følelsesmæssige ting indover.

Da tegneren Lisbeth Keisler tegnede det i 1988, havde vi nogle krav til vores logo. Det skulle ikke ligne alle andre logoer for amatørteatre (med sur og glad maske), det skulle den gang vise at vores aktiviteter omhandlede teater og sang, og det var for børn med børn, og siden er logoet blev udbredt og kendt i mange kredse. Men Frederiksberg Teater har gennem årene udviklet sig til også at omhandle unge og voksne. Derfor trængte det til at blive fornyet (opdateret) og nu har vi så valgt at ændre på vores logo. Men havde nogen forventet en revolution ang. det at ændre vores logo, så bliver de skuffet.

For selvom Frederiksberg Teater har udviklet sig meget gennem årene, så er vores grundideer med Frederiksberg Teater de samme, vi er en amatørteaterforening hvor vi sætter det sociale højt, både i forhold til vores børn, unge og voksne. Vi skal være et fristed hvor det er rart at komme, samtidig med at vi har en professionel tilgang til det at spille teater, og vores motto det er forsat: Vi skaber ikke stjerner, men hele mennesker.

Derfor har vi bibeholdt de to børn fra det tidligere logo, gjort det ene barn lidt ældre, og indsat en voksen i logoet, så vi derved fortæller omverdenen at Frederiksberg Teater er for børn, unge og voksne.