Referat BST 6-9- 2022

page1image55298080

Referat fra bestyrelsesmødet tirsdag d. 6-9 – 2022

1. Fraværende: Dorthe, Steen og Jesper
Tilstede: Villads, Sofie, Lasse, Tobias, Lotte, Magnus og Lisette

 1. Enighed omkring en god og tilrettelagt visionsdag med en masse gode input og god energi. Processen omkring det videre forløb er som følgende:

  Der er udearbejdet et udvalg der skal samle og kategorisere alle de gode input fra visionsdagen til udarbejdelse af frivilligkontrakten. SPOR 1.

  Udvalget består af: Lasse, Lisette og Sofie
  Udvalget vil fremvise resultatet på fællesmødet d. 20-9

  SPOR 2 Budskab, motto og Logo Arbejdsgruppe: Lotte, Lisette og Villads

  SPOR 3 Kommunikation og branding
  Punktet kræver at SPOR 1 og 2 er gennemarbejdet.
  SPOR 3 vil tages op på næste bestyrelsesmøde d. 15. november 2022

 2. Status på lokalefordeling
  Der er blevet ryddet i kælder det gamle musikrum samt værksted og kontor.
  Der er blevet malet i det gamle værksted samt Sonjas systue og det gamle kontor. Vasken i værkstedet er taget ned.
  Ikea ankommer mandag d. 12-9 mellem kl. 17- 21 med hæve/sænke borde samt et aflåst skab.
  Der blev aftalt et par arbejdsdage til at starte på:
  Onsdag d. 21-9 kl. 17.00 mødes bestyrelsen for at lave et overblik omkring de arbejdsopgaver der er lige nu på teatret.

  Forslag til arbejdsdag 9-10- kl. 10 for alle frivillige

 3. Opsamling på åbne sager:
  Information omkring Frederiksberg prisuddeling ( Lasse og Lisette går med)

Internet.
For at få internettet til at køre optimalt er der bestilt accecpoints til teater så der er internet på 1 sal stuen og i kælderen.
Der skal yderligere trække faste kabler så det bliver en kablet forbindelse.
( Tobias , Kenneth og Kevin)

Stole til salen.
Der skal findes stole til salen der kan stables enten på væg eller på en hund. ( Lotte, Tobias og Kenneth)
Herefter laves ansøgning til Frederiksberg Fonden om tilskud hertil. (Lisette) skriver ansøgning når det er besluttet hvilke stole.
Banken er i gang med at godkende til to faktor godkendelse til Lasse.

Gardin til salen på 1 sal.
Gardinet er klar til at blive syet der mangler ophæng hvor Sonja skal have hjælp til det for at hun kan lægge gardinet op.
Spørgsmål omkring scenetæppe i stuen.
Skal der laves ophæng eller er det gjort.

 1. Regnskab
  Indledende løs snak omkring det regnskab der er lige nu.
  Jesper vil benytte et program der hedder Ekonomic digitalt regnskab.

 2. Planlægning af fællesmøde Dagsorden

  1. velkomst og formalia
  2. Status hold og teams
  3. Opsamling fra netværksdag d. 17-9 4. Datsfestival
  5. Opgaveliste (lisette)
  6. Prøvetid for nye medlemmer.

  Ny dato for Bestyrelsesmøde 15. november 2022 kl. 19.00 Dagsorden til d. 15-11
  Datoer for bestyrelsesmøder resten af sæsonen
  SPOR 3 kommunikation og branding

  Alkoholpolitik Lån af teater privat Konflikthåndtering

  De røde punkter er skrevet på idet jeg gerne vil have dem på skrift så de kan komme i drejebogen.

  Herudover kunne alkoholpolitik være et punkt på Fællesmødet samt de to andre punkter.

  Jeg har en fornemmelse af der er nogle der ikke ved disse. Håber det giver