Referat fra BST 16-12- 2022

Referat fra bestyrelsesmøde

Onsdag den 16. november 2022 kl. 18.15

Deltagere: Charlotte, Jesper, Lisette, Magnus, Steen, Tobias, Villads

Fraværende: Kenneth, Lasse, Sofie

Referent: Dorthe

 1. Formalia
  Afbud fra Lasse og Sofie.
 2. Opsamling på arbejdsdag
  Der er fortsat opgaver at udføre, så ny arbejdsdag bliver den 18. december.
  1. Diverse ophæng, herunder nye holdere til papir på toiletterne
  2. Oprydning i sminken
  3. Værksted? Tages op på fællesmødet den 21. november
  4. Lisette bestiller skraldebil
  5. Maling af bar
  6. Knager (Magnus)
  7. Spraymaling af lamper
  8. Undersøge skærm til ophæng i døren (Magnus)
 3. Juletræstænding Frederiksberg Kommune
  Kamille, Jonas og børn fra Spilopperne deltager.
  Generelt skal arrangementerne, hvor vi forventes at deltage, være med i årshjulet. Så vi kan få det planlagt i tide.
 4. Opsamling på åbne sager
  1. Bank
   Lasse har fået kort. Jesper og Dorthe har fået nøgleviser til District og skal have det sat op.
  2. Internet
   Tobias er i gang
  3. Stole i sal
   Tobias er i gang
  4. Nøgler
   Tobias har fået lavet nøgler. Han tager dem med
 5. DATS-festival opdatering
  Punktet udsat til næste møde.
 1. Opsamling fra visionsdagen – hvordan kommer vi videre?
  Punktet udsat til næste møde.

  Til info er disse udvalg nedsat:
  1. Spor 1, samle og kategorisere input fra visionsdagen til udarbejdelse af frivilligkontrakt: Lasse, Lisette, Sofie
  2. Spor 2, budskab, motto, logo: Charlotte, Lisette, Villads
  3. Spor 3, kommunikation og branding: afventer Spor 1 og Spor 2
 2. Diskussion om afholdelse af visionsworkshop i februar – fx med fokus på den kreative tilførsel
  Drøftes på næste møde. Og afventer opsamling på udvalgsarbejdet.
 3. Short play den 14. januar 2023
  Bestyrelsen godkendte at betale Peter Rafns transportomkostninger.

  Økonomien på dagen: Vi lægger ud for indkøb til baren – vi får indtægterne. Vi betaler forplejning, som tages fra billetindtægterne. Resten af indtægterne fordeles på de hold, der spiller på dagen.
 4. Økonomi v. Jesper
  Der var ingen kommentarer til det fremsendte regnskab.
 5. Generalforsamling
  Torsdag den 23. februar kl. 19. Bestyrelsen mødes inden. Tidspunkt fastsættes.
 6. Sociale aktiviteter
  I stedet for julefrokost blev det foreslået, at vi holder nytårskur fredag den 6. januar 2023. Charlotte og Tobias er tovholdere.
 7. Planlægning af fællesmøde den 21. november
  Punkter til mødet: logo, frivillige til Short play, generalforsamling.

  Dorthe, Lisette og Magnus sætter borde op og sørger for te og kaffe.
 8. Personsager
  Intet til dette punkt.
 9. Meddelelser
  Næste bestyrelsesmøde er mandag den 6. februar kl. 19.
 10. Eventuelt
  Intet til dette punkt.